Anunţuri şi informări

 • Acte necesare în vederea eliberării duplicatului Titlului de proprietate emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

  Publicat la: 20.10.2016    Descarcă
 • ÎN ATENŢIA:
  Proprietarilor de teren care au depus cereri conform legilor de Fond funciar, la Primăria Adamclisi

  Documente pentru completarea dosarului de reconstituire a dreptului de proprietate

  Publicat la: 19.10.2016    Descarcă
 • Primăria Comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, strada Traian, nr. 39 organizează concurs/examen de recrutare in vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie vacante, conform Regulamentului –cadru aprobat prin Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

  Denumirea funcţiei contractuale de execuţie vacanta pentru care se organizează concurs/examen de recrutare este:
  - 1 post paznic - COR 962 907, pe durată nedeterminată cu normă intreagă de muncă, din cadrul Compartimentului gospodarire, intretinere al Primăriei Comunei Adamclisi...

  Publicat la: 11.07.2016    Descarcă
 • Şedinţa de constituire a Consiliului local Adamclisi
  Se convoacă consilierii locali aleşi în urma scrutinului din 05.06.2016, în şedinţa de constituire a Consiliului Local Adamclisi, judeţul Constanţa, din 23.06.2016, ora 12.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Deschiderea sedintei de constituire;
  2. Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului;
  3. Depunerea juramântului de catre primar;
  4. Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilieirlor declarati alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
  5. Validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 5 iunie 2016;
  6. Depunerea juramântului de catre consilieri si declararea Consiliului Local ca legal constituit;
  7. Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;
  8. Alegerea viceprimarului comunei Adamclisi judetul Constanta;
  9. Organizarea comisiilor de specuialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului local.
  Publicat la: 22.06.2016   
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Adamclisi, se delimitează secţiile de votare după cum urmează:

  Număr secţie de votare  357
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL ADAMCLISI
  Strada Traian, nr. 36, UAT: ADAMCLISI Localitate: ADAMCLISI
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  358
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL ZORILE
  Strada Nazalaru, nr. 1, UAT: ADAMCLISI Localitate: ZORILE
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  359
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA GENERALĂ URLUIA
  Strada Libertăţii, nr. 8, UAT: ADAMCLISI Localitate: URLUIA
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  360
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA GENERALĂ ABRUD
  Strada Adamclisi, nr. 4, UAT: ADAMCLISI Localitate: ABRUD
  Străzi arondate: integral
  Publicat la: 26.04.2016    Descarcă
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Adamclisi, se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral:

  ADAMCLISI  Afişier Primăria Adamclisi
  ZORILE  Afişier Cămin Cultural
  URLUIA  Afişier Şcoala generală Urluia
  ABRUD  Afişier Şcoala generală Abrud

  PRECIZĂRI:

  • Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de primar si consilier local si de partidele care i-au propus.
  • Este interzisa utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
  • Afişajul este permis şi în alte locuri în afara celor prevăzute mai sus, dar numai cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorului spaţiului respectiv, si numai cu luarea masurilor impuse de legislaţia in vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
  • Se interzice afişajul electoral pe stâlpi, pe cofrete electrice, porţi si alte locuri aferente domeniului public nenominalizate.
  • Amplasarea de bannere in scop electoral se va face in baza avizului pentru publicitate temporara emis de primar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
  Publicat la: 26.04.2016    Descarcă
 • Primaria comunei Adamclisi, judetul Constanţa, cu sediul in str. Traian, nr. 39, organizeaza la sediul institutiei concurs pe perioada nedeterminata pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, inspector clasa I, grad profesional principal, vacant în cadrul Compartimentului Buget - Finanţe, Impozite şi Taxe, Contabilitate...

  Publicat la: 22.04.2016    Descarcă
 • Primăria Comunei Adamclisi, vă informează că, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secţiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).

  Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresa de web:

  http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,

  şi la secretariatul primăriei din strada Traian, nr,19, Adamclisi, judeţul Constanta.

  Publicat la: 28.03.2016    Descarcă