Anunţuri şi informări

 • Primaria comunei Adamclisi aduce la cunostinta cetatenilor comunei ca incepand cu data de 09.august.2018 a intrat in vigoare Legea 231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Prevederile noii legi da posibilitatea cetatenilor care detin terenuri ocupate de cladiri si nu detin acte de proprietate sa depuna la primarie cereri pentru emiterea titlurilor de proprietate pentru aceste terenuri in termen de 120 zile, incepand cu data de 09.august. 2018. In urmatoarele zile va vom pune la dispozitie conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii.

  Publicat la: 09.08.2018    Descarcă
 • Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  SC PETRIC CEREAL AGRO, titulară a proiectului "Modernizare exploatație agricolă, achiziții utilaje agricole, construcție hală depozitare și procesare, spații sociale, drumuri şi platforme, utilități", propus a se realiza în județul Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanta:
  NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

  Publicat la: 23.07.2018    Descarcă
 • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  S.C. PETRIC CEREAL AGRO S.R.L. (titular proiect) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare exploatație agricolă, achiziții utilaje agricole, construcție hală depozitare și procesare, spatii sociale, drumuri și platforme, utilități”, propus pentru a fi amplasat în strada Monumentului, nr. 1, localitatea Adamclisi...

  Publicat la: 27.06.2018    Descarcă
 • ANUNŢ
  Către: Persoanele fizice şi juridice care locuiesc și desfășoară activități pe raza comunei Adamclisi

  Având în vedere că o data cu creșterea temperaturilor apare și pericolul declanșării incendiilor de pădure în apropierea perimetrelor cu vegetație uscată, și nu de puține ori la baza acestor fenomene stă neglijenţa oamenilor și pentru a preveni efectele negative ale situațiilor de urgență specific sezonului estival, considerăm necesară informarea și atenționarea cetățenilor. responsabililor societăților și asociațiilor agricole, ciobanilor, mecanizatorilor agricoli, care obișnuiesc sa dea foc miriștilor și alte resturi de vegetație uscată fără a urmări procesul arderii, în sensul de prevenire și combatere a practicilor ilegale și dăunătoare mediului și pădurii.

  Reamintim prin prezenta că potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, persoanele fizice și juridice au obligația de a „nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență” (ART.94,alin.1,lit.n). Încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice şi de la 25000 lei la 50000 lei pentru persoane juridice, conform art.96 alin.1, pct.9.

  De asemenea „arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice” constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă penală de la 30000 lei la 60000 lei, conform O.U.G. nr.195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr.265 privind protecția mediului, art.98, alin. 1,pct. 1.

  Pentru prevenirea și limitarea pagubelor în păduri datorate eventualelor incendieri a miriștilor, persoanele mai sus menționate respectiv responsabilii societăților și asociațiilor agricole, cetățenilor care au în proprietate culturi de păioase, sunt obligate să realizeze benzi izolatoare prin arătură cu lățimea de minim 10 metri, înainte de începerea lucrărilor de recoltare a culturilor agricole de păioase la limita cu fondul forestier național (pădure).

  Personalul silvic din cadrul Ocolului Silvic Donarea de Jos va monitoriza în permanență respectarea celor menționate mai sus, iar în caz contrar va informa organele competente de la A.P.T.A., Garda de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” şi organele de poliție, pentru luarea măsurilor cuvenite.

  Publicat la: 19.06.2018    Descarcă
 • Anunţ concurs/examen de recrutare

  Primăria Comunei Adamclisi, județul Constanța, strada Traian, nr. 39, organizează concurs/examen de recrutare în vederea ocupării unei funcții contractuale de execuție vacante si temporar vacante: muncitor calificat I, personal contractual pe perioadă nedeterminată, Compartimentul gospodărire-întreținere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi.
  ...

  Publicat la: 19.03.2018    Descarcă
 • Primăria comunei Adamclisi solicită depunerea de oferte pentru lucrarea „Înlocuire sistem învelitoare la Școala din localitatea Zorile, comuna Adamclisi, județul Constanta” prin procedura de achiziție directă.

  Firmele interesate pot depune oferte și pot obține relații și informații referitoare la caietul de sarcini, documentația economica și condițiile impuse de beneficiar, la sediul Primăriei comunei Adamclisi situat in localitatea Adamclisi, str. Traian, nr. 39, până la data de 09.10.2017, orele 15:30.

  Analiza ofertelor depuse și selectarea executantului se va face până miercuri 11.10.2017, orele 12:00.

  Publicat la: 04.10.2017    Descarcă
 • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  Consiliul Local al Comunei Adamclisi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare străzi în interiorul localității Zorile, comuna Adamclisi" propus a fi amplasat în sat Zorile, comuna Adamclisi, județul Constanţa, străzile:

  • Aleea Narcisei - 57ml;
  • Aleea Muşcatei - 92 ml;
  • Aleea Nufărului - 178 ml;
  • Câmpului - 218ml;
  • Aleea Bujorului - 356 ml;
  • Salcâmului - 400 ml;
  • Viilor - 907 ml;
  • Adamclisi - 437ml;
  • Lacrămioarei - 115ml;
  • Macului - 273ml;
  • Cişmelei - 14lm I;
  • Măceşului - 52 ml ;
  • Garofiţei - 85ml;
  • Tăcerii - 162ml;
  • Aleea Florilor - 267m I;
  • Eternităţii - 407 ml;
  • Aleea Castanilor - 84ml;
  • Burebista - 626ml;
  • Primăverii - 52ml;
  • Aleea Nucului - 109ml;
  • Dacia - 726ml;
  • Tractorului - 368ml;
  • Traian - 262ml;
  • Decebal - 273ml;
  • Libertății - 401ml;
  • 1 Decembrie 1918 - 477ml;
  • Nazalarului - 1059ml.

  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, str.Unirii ,nr.23, Mun.Constanta, Jud. Constanţa, zilnic, între orele 9-13 şi la sediul titularului din str.Traian, nr.39, loc. Adamclisi, Jud. Constanţa, zilnic, între orele 9-13.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, Mun. Constanţa, Jud. Constanţa, între orele 9-13.

  Publicat la: 25.07.2017    Descarcă
 • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  Consiliul Local al Comunei Adamclisi, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modernizare străzi în interiorul localității Urluia, comuna Adamclisi", propus a fi amplasat în sat Urluia, comuna Adamclisi, județul Constanţa, străzile:

  • Nicolae Bălcescu - 250 ml;
  • Carol I - 490 ml;
  • Ștefan cel Mare - 380 ml;
  • Speranței - 597 ml;
  • 22 Iulie 2001 - 976 ml;
  • Matei Basarab - 808 ml;
  • Mihai Viteazul - 366 ml;
  • Zorilor - 254 ml;
  • Lanului - 231 ml.

  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, Mun. Constanţa, Jud. Constanţa, zilnic, între orele 9-13 şi la sediul titularului din str. Traian, nr. 39, loc. Adamclisi, Jud. Constanţa, zilnic, intre orele 9-13.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, Mun. Constanţa, Jud. Constanţa, între orele 9-13.

  Publicat la: 25.07.2017    Descarcă
 • Anunţ privind solicitarea avizului de gospodărire a apelor

  Primăria Adamclisi anunță intenția solicitării avizului de gospodărire a apelor de la Administrația Bazinală de Apă „Dobrogea - Litoral" în vederea realizării proiectului „Modernizare străzi în interiorul localității Zorile, comuna Adamclisi", amplasat în intravilanul localității Zorile, județul Constanța, pe Strada Burebista şi Strada Nazalarului. Suprafaţa totală a amplasamentului proiectului este de 66.000 m2.

  Publicat la: 25.07.2017    Descarcă
 • ANUNŢ VERIFICARE INFORMAŢII PERSONALE ÎNSCRISE IN
  REGISTRUL ELECTORAL AL COMUNEI ADAMCLISI

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali coroborat cu prevederile art.47 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată, alegatorii îşi pot verifica informaţiile personale înscrise în Registrul Electoral, la sediul Primăriei Comunei Adamclisi, în zilele de luni-vineri, între orele 08°° - 16°°, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată.

  PRIMAR,
  ŞERBĂNESCU DORINA-CICILIA

  Publicat la: 29.06.2017    Descarcă
 • Primăria Comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, strada Traian, nr. 39 organizează concurs/examen de recrutare in vederea ocupării unor funcţii contractuale de execuţie vacante si temporar vacante, conform Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările si completările ulterioare, după cum urmeaza:

  • 3 posturi referent, grad profesional debutant, Compartimentul implementare proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile -posturi vacante, contractuale pe perioadă determinată;
  • I post inspector, grad profesional debutant, Compartimentul implementare proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - post vacant contractual pe perioada determinata;
  • 1 post şofer II, Compartimentul gospodărire, întreţinere - post temporar vacant contractual;
  • 1 post şofer II, Compartimentul gospodărire, întreţinere - post contractual, perioada nedeterminata;
  • 1 post muncitor calificat I, Compartimentul gospodărire, întreţinere - post temporar vacant contractual.
  Publicat la: 12.05.2017    Descarcă
 • Acte necesare în vederea eliberării duplicatului Titlului de proprietate emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

  Publicat la: 20.10.2016    Descarcă
 • ÎN ATENŢIA:
  Proprietarilor de teren care au depus cereri conform legilor de Fond funciar, la Primăria Adamclisi

  Documente pentru completarea dosarului de reconstituire a dreptului de proprietate

  Publicat la: 19.10.2016    Descarcă
 • Primăria Comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, strada Traian, nr. 39 organizează concurs/examen de recrutare in vederea ocupării unei funcţii contractuale de execuţie vacante, conform Regulamentului –cadru aprobat prin Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

  Denumirea funcţiei contractuale de execuţie vacanta pentru care se organizează concurs/examen de recrutare este:
  - 1 post paznic - COR 962 907, pe durată nedeterminată cu normă intreagă de muncă, din cadrul Compartimentului gospodarire, intretinere al Primăriei Comunei Adamclisi...

  Publicat la: 11.07.2016    Descarcă
 • Şedinţa de constituire a Consiliului local Adamclisi
  Se convoacă consilierii locali aleşi în urma scrutinului din 05.06.2016, în şedinţa de constituire a Consiliului Local Adamclisi, judeţul Constanţa, din 23.06.2016, ora 12.00, în sala de şedinte a Consiliului local, având pe ordinea de zi:
  1. Deschiderea sedintei de constituire;
  2. Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului;
  3. Depunerea juramântului de catre primar;
  4. Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilieirlor declarati alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016;
  5. Validarea mandatelor consilierilor locali alesi la 5 iunie 2016;
  6. Depunerea juramântului de catre consilieri si declararea Consiliului Local ca legal constituit;
  7. Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni;
  8. Alegerea viceprimarului comunei Adamclisi judetul Constanta;
  9. Organizarea comisiilor de specuialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului local.
  Publicat la: 22.06.2016   
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Adamclisi, se delimitează secţiile de votare după cum urmează:

  Număr secţie de votare  357
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL ADAMCLISI
  Strada Traian, nr. 36, UAT: ADAMCLISI Localitate: ADAMCLISI
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  358
  Sediul secţiei de votare  CĂMIN CULTURAL ZORILE
  Strada Nazalaru, nr. 1, UAT: ADAMCLISI Localitate: ZORILE
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  359
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA GENERALĂ URLUIA
  Strada Libertăţii, nr. 8, UAT: ADAMCLISI Localitate: URLUIA
  Străzi arondate: integral

  Număr secţie de votare  360
  Sediul secţiei de votare  ŞCOALA GENERALĂ ABRUD
  Strada Adamclisi, nr. 4, UAT: ADAMCLISI Localitate: ABRUD
  Străzi arondate: integral
  Publicat la: 26.04.2016    Descarcă
 • În vederea desfăşurării alegerilor locale, ce vor avea loc în 05.06.2016, în comuna Adamclisi, se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral:

  ADAMCLISI  Afişier Primăria Adamclisi
  ZORILE  Afişier Cămin Cultural
  URLUIA  Afişier Şcoala generală Urluia
  ABRUD  Afişier Şcoala generală Abrud

  PRECIZĂRI:

  • Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de primar si consilier local si de partidele care i-au propus.
  • Este interzisa utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
  • Afişajul este permis şi în alte locuri în afara celor prevăzute mai sus, dar numai cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorului spaţiului respectiv, si numai cu luarea masurilor impuse de legislaţia in vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor.
  • Se interzice afişajul electoral pe stâlpi, pe cofrete electrice, porţi si alte locuri aferente domeniului public nenominalizate.
  • Amplasarea de bannere in scop electoral se va face in baza avizului pentru publicitate temporara emis de primar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
  Publicat la: 26.04.2016    Descarcă
 • Primaria comunei Adamclisi, judetul Constanţa, cu sediul in str. Traian, nr. 39, organizeaza la sediul institutiei concurs pe perioada nedeterminata pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, inspector clasa I, grad profesional principal, vacant în cadrul Compartimentului Buget - Finanţe, Impozite şi Taxe, Contabilitate...

  Publicat la: 22.04.2016    Descarcă
 • Primăria Comunei Adamclisi, vă informează că, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secţiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).

  Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresa de web:

  http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,

  şi la secretariatul primăriei din strada Traian, nr,19, Adamclisi, judeţul Constanta.

  Publicat la: 28.03.2016    Descarcă