ARHIVĂ

Buget, execuţie bugetară - 2011

  3805528-2011-02-11-bugetadamclisi1.pdf 571,48 KB
  3805529-2011-02-18-bugetadamclisi2.pdf 679,82 KB
  3805537-2011-02-18-situatiifinanciareanuale1.pdf 659,76 KB
  3805538-2011-02-18-situatiifinanciareanuale2.pdf 646,94 KB
  3805541-2011-02-18-situatiifinanciareanuale3.pdf 730,37 KB
  3805542-2011-02-18-situatiifinanciareanuale4.pdf 664,37 KB
  3854579-2011-11-25-balanta-de-verificare-30-septembrie-2011.pdf 81,22 KB
  3854580-2011-11-25-balanta-de-verificare-31.12_.2010_.pdf 78,06 KB
  3854581-2011-11-25-balanta-de-verificare-31-martie-2011.pdf 685,79 KB
  3854582-2011-11-25-balanta-de-verificare-unie-2011.pdf 74,43 KB
  3854583-2011-11-25-bilant-30.06_.2011_.pdf 37,52 KB
  3854584-2011-11-25-bilant-30-septembrie-2011.pdf 45,04 KB
  3854585-2011-11-25-bilant-31.12_.2010_.pdf 37,59 KB
  3854586-2011-11-25-balanta-de-verificare-31.12_.2010_.pdf 78,06 KB
  3854588-2011-11-25-bilant-31-martie-2011.pdf 185,87 KB
  3854591-2011-11-25-buget-rectificat-noiembrie-2011.pdf 1,73 MB
  3854593-2011-11-25-buget-rectificat-septembrie-2011.pdf 1,77 MB
  3854595-2011-11-25-cont-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-centralizat-la-data-30.06_.2011_.pdf 35,62 KB
  3854596-2011-11-25-cont-executie-buget-31-martie-2011.pdf 131,99 KB
  3854597-2011-11-25-cont-executie-buget-cheltuieli-centralizat-30-septembrie-2011.pdf 42,55 KB
  3854598-2011-11-25-cont-executie-buget-cheltuieli-centralizat-31-martie-2011.pdf 128,65 KB
  3854599-2011-11-25-cont-executie-buget-venituri-centralizat-30-septembrie-2011.pdf 50,76 KB
  3854600-2011-11-25-cont-executie-buget-venituri-centralizat-31-martie-2011.pdf 196,72 KB
  3854603-2011-11-25-cont-rezultat-patrimonial-30-septembrie-2011.pdf 38,51 KB
  3854605-2011-11-25-cont-rezultat-patrimonial-31-martie-2011.pdf 78,36 KB
  3854607-2011-11-25-contul-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-centralizat-31.12_.2010_.pdf 36,11 KB
  3854610-2011-11-25-contul-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-centralizat-31.12_.2010_.pdf 36,11 KB
  3854612-2011-11-25-contul-de-executie-al-bugetului-local-venituri-31.12_.2010_.pdf 40,61 KB
  3854614-2011-11-25-contul-de-executie-al-bugetului-local-venituri-31.12_.2010_.pdf 40,61 KB
  3854616-2011-11-25-contul-de-executie-al-bugetului-local-venituri-centralizat-a-data-de-30.06_.2011_.pdf 41,23 KB
  3854618-2011-11-25-contul-de-rezultat-patrimonial-30.06_.2011_.pdf 31,92 KB
  3854620-2011-11-25-contul-de-rezultat-patrimonial-31.12_.2010_.pdf 31,9 KB
  3854622-2011-11-25-contul-de-rezultat-patrimonial-31.12_.2010_.pdf 31,9 KB
  3854624-2011-11-25-plati-restante-30.06_.2011_.pdf 32,83 KB
  3854625-2011-11-25-plati-restante-30-septembrie-2011.pdf 39,74 KB
  3854626-2011-11-25-plati-restante-31.12_.2010_.pdf 31,11 KB
  3854628-2011-11-25-plati-restante-31-martie-2011.pdf 73 KB
  3854633-2011-11-25-registrul-datoriei-publice-2011.pdf 65,55 KB
  3854634-2011-11-25-raport-info-rectificare-buget-noiembrie-2011.pdf 442,22 KB
  3854635-2011-11-25-raport-info-rectificare-buget-septembrie-2011.pdf 269,47 KB
  3854636-2011-11-25-situatia-disponibilitatilor-31-martie-2011.pdf 57,76 KB
  3854637-2011-11-25-bilant-incheiat-la-data-de-31.12_.2010_.pdf 659,76 KB
  3854638-2011-11-25-bilant-incheiat-la-data-de-31.12_.2010_.pdf 659,76 KB
  3854655-2011-11-25-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-bugetului-local-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2011.pdf 52,4 KB
  3854656-2011-11-25-proiect-de-hotarare-rectificare-buget-de-venituri-si-cheltuieli-septembrie-2011.pdf 155,61 KB
  3854670-2011-11-25-balanta-de-verificare-pe-luna-decembrie-anul-2010.pdf 78,28 KB
  3854671-2011-11-25-balanta-de-verificare-pe-luna-decembrie-anul-2010.pdf 78,28 KB
  3855722-2011-12-07-lista-de-investitii-2011.pdf 53,87 KB
  3855780-2011-12-07-executie-buget-local-trimestrul-I-2011.pdf 550,84 KB
  3855781-2011-12-07-executie-buget-local-trimestrul-I-2011-adresa-4557-2011.pdf 499,92 KB
  3855782-2011-12-07-executie-buget-local-trimestrul-II-octombrie-2011.pdf 609,22 KB
  3855783-2011-12-07-executie-buget-local-trimestrul-II-2011-si-situatia-platilor-restante.pdf 608,13 KB
  balanta-de-verificare-30-septembrie-2011.pdf 81,22 KB
  balanta-de-verificare-31-martie-2011.pdf 685,79 KB
  balanta-de-verificare-unie-2011.pdf 74,43 KB
  bilant-30-septembrie-2011.pdf 45,04 KB
  bilant-30.06.2011.pdf 37,52 KB
  bilant-31-martie-2011.pdf 185,87 KB
  buget-local-detaliat-initial-pe-anul-2011.pdf 1,22 MB
  buget-local-rectificat-septembrie-2011.pdf 1,47 MB
  buget-rectificat-noiembrie-2011.pdf 1,73 MB
  buget-rectificat-septembrie-2011.pdf 1,77 MB
  cont-de-executie-al-bugetului-local-cheltuieli-centralizat-la-data-30.06.2011.pdf 35,62 KB
  cont-executie-buget-31-martie-2011.pdf 131,99 KB
  cont-executie-buget-cheltuieli-centralizat-30-septembrie-2011.pdf 42,55 KB
  cont-executie-buget-cheltuieli-centralizat-31-martie-2011.pdf 128,65 KB
  cont-executie-buget-venituri-centralizat-30-septembrie-2011.pdf 50,76 KB
  cont-executie-buget-venituri-centralizat-31-martie-2011.pdf 196,72 KB
  cont-rezultat-patrimonial-30-septembrie-2011.pdf 38,51 KB
  cont-rezultat-patrimonial-31-martie-2011.pdf 78,36 KB
  contul-de-executie-al-bugetului-local-venituri-centralizat-a-data-de-30.06.2011.pdf 41,23 KB
  contul-de-rezultat-patrimonial-30.06.2011.pdf 31,92 KB
  plati-restante-30-septembrie-2011.pdf 39,74 KB
  plati-restante-30.06.2011.pdf 32,83 KB
  plati-restante-31-martie-2011.pdf 73 KB
  raport-info-rectificare-buget-noiembrie-2011.pdf 442,22 KB
  raport-info-rectificare-buget-septembrie-2011.pdf 269,47 KB
  registrul-datoriei-publice-2011.pdf 65,55 KB
  situatia-disponibilitatilor-31-martie-2011.pdf 57,76 KB
  situatia-financiara-asupra-executiei-bugetare-anuale-la-31-decembrie-2010.pdf 2,7 MB