Dezbateri publice

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă: DUMITRU ION, viceprimar

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri cu aplicabilitate generală, propuse de către Primarul comunei Adamclisi sau de către Consilierii Locali, se primesc în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, la sediul Primăriei Adamclisi din Str. Traian, nr. 19.

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: SIBEL ŞERIF, secretar comună