PRIMĂRIA COMUNEI ADAMCLISI
Judeţul Constanţa

Funcţii publice şi contractuale

Compartiment Buget-Finanţe, Impozite şi Taxe, Contabilitate

Compartiment Agricol

Compartiment Stare Civilă, Autoritate Tutelară, Asistenţă Socială

Compartiment Cultură

Compartiment Gospodărie-Întreţinere

Serviciu de Utilitate Publică

Serviciul Poliţie Comunitară