COMUNA ADAMCLISI
Judeţul Constanţa
HAŢEG

Localizare geografică