Hotărâri Consiliul Local

 • Hotarârea Consiliului Local Adamclisi nr.25 din 15.03.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorarilor de întârziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre societatile comerciale care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Adamclisi, judetul Constanta.
  ANEXE:
  - Schema de ajutor de minimis
  - Avizul Consiliului Concurentei nr.944/21.02.2017
  Publicat la: 15.03.2017    Descarcă
 • Participanţi:
  • 11 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali declaraţi aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016;
  • Doamna Simona Bocioagă şi domnul Roland Frunză în calitate de împuterniciţi ai Prefectului judeţului Constanţa;
  • Reprezentantul Judecatoriei Medgidia;
  • Doamna Şerbănescu Dorina-Cicilia, primarul ales al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa;
  • Doamna Sibel Şerif, secretarul comunei Adamclisi, judeţul Constanţa.
  OPIS Hotărâri Consiliul Local adoptate în şedinţa de constituire a Consiliului local Adamclisi din 23.06.2016:
  1. Hotarârea Consiliului Local Adamclisi nr.1 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri - adoptata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra;
  2. Hotarârea Consiliului Local Adamclisi nr.2 din 23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016, ce compun Consiliul local al comunei Adamclisi, judetul Constanta - adoptata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra;
  3. Hotarârea Consiliului Local Adamclisi nr.3 din 23.06.2016 privind constituirea consiliului local Adamclisi, judetul Constanta - adoptata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra;
  4. Hotarârea Consiliului Local Adamclisi nr.4 din 23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru conducerea lucrarilor sedintelor consiliului local pe o perioada de trei luni - adoptata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra;
  5. Hotarârea Consiliului Local Adamclisi nr.5 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Adamclisi - adoptata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra;
  6. Hotarârea Consiliului Local Adamclisi nr.6 din 23.06.2016 privind aprobarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Adamclisi, judetul Constanta - adoptata cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi contra.
  Descărcaţi integral documentele şedinţei (15,6 MB).
  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • ORDINEA DE ZI:
  1. Deschiderea sedintei de constituire;
  2. Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului;
  3. Depunerea juramântului de catre primar;
  4. Alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 05 iunie 2016;
  5. Validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al comunei Adamclisi;
  6. Depunerea juramântului de catre consilieri si declararea Consiliului Local ca legal constituit;
  7. Alegerea presedintelui de sedinta;
  8. Alegerea viceprimarului;
  9. Aprobarea numarului si componentei comisiilor pe domenii de specialitate;
  10. Închiderea sedintei.
  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Adamclisi nr.6 din 23.06.2016 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa

  COMISIA NR. 1 - Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală:

  1. OPREA MARIAN
  2. BADEA IONEL
  3. DUMITRU ION
  4. FLOCA IONUŢ
  5. BURCEA DORIAN

  COMISIA NR. 2 - Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social-culturale:

  1. MATEI IONEL
  2. PETRUŢ MARIANA
  3. PREDA VIRGIL

  COMISIA NR. 3 - Comisia de specialitate pentru culte, juridică şi de disciplină, apararea ordinii şi liniştii publice, apărarea drepturilor cetăţenilor, administraţie publică locală:

  1. BURCEA IONUŢ
  2. RAŞIT BEINUR
  3. BADEA GIGI-LIVIU
  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Adamclisi nr.5 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Adamclisi
  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Adamclisi nr.4 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea lucrărilor şedinţelor consiliului local pe o perioadă de trei luni
  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Adamclisi nr.3 din 23.06.2016 privind constituirea consiliului local Adamclisi, judeţul Constanţa
  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Adamclisi nr.2 din 23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 05.06.2016, ce compun Consiliul local al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa
  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • Hotărârea Consiliului Local Adamclisi nr.1 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri
  ANEXE:
  - Proces-verbal de validare a unui număr de 11 consilieri conform tabelului următor:
  Nr. crt. Numele si prenumele Apartenenţa politica
  1 BADEA GIGI - LIVIU P.N.L.
  2 BADEA IONEL P.N.L.
  3 BURCEA DORIAN P.S.D.
  4 BURCEA IONUT P.N.L.
  5 DUMITRU ION P.N.L.
  6 FLOCAIONUT P.S.D.
  7 MATEI IONEL P.N.L.
  8 OPREA MARIAN P.S.D.
  9 PETRUT MARIANA P.S.D.
  10 PREDA VIRGIL U.N.P.R.
  11 RASIT BEINUR P.S.D.

  Publicat la: 23.06.2016    Descarcă
 • Hotãrârea Consiliului Local Adamclisi nr.7 din 05.02.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, a estimarilor bugetare pentru perioada 2017–2019 şi a listei obiectivelor de investiţie pe anul 2016 al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta.
  ANEXE:
  - Estimări bugetare pentru perioada 2017-2019 – VENITURI;
  - Estimări bugetare pentru perioada 2017-2019 – CHELTUIELI;
  Publicat la: 05.02.2016    Descarcă
 • Hotãrârea Consiliului Local Adamclisi nr.1 din 13.01.2016 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor locale şi amenzilor aplicabile persoanelor fizice şi juridice în anul fiscal 2016 precum şi a Regulamentului privind stabilirea activităţilor pentru care se vor percepe taxe speciale..
  ANEXE:
  1. impozitul pe cladiri pentru persoane fizice si juridice;
  2. impozitul pe teren pentru contribuabilii persoane fizice si juridice;
  3. taxa asupra mijloacelor de transport pentru contribuabilii persoane fizice si pentru persoane juridice;
  4. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor administrate de compartimentul urbanism;
  5. taxe pentru serviciile de reclama si publicitate;
  6. impozitul pe spectacole;
  7. taxe pentru activitatea de stare civila;
  8. taxe speciale;
  9. taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia înmatricularii;
  10. taxe pentru activitatile desfasurate de catre Compartimentele din cadrul Primariei Comunei Adamclisi;
  11. Regulament privind adoptarea taxelor speciale.
  Publicat la: 13.01.2016    Descarcă