Publicaţii de căsătorie

Publicitatea declaraţiei de căsătorie
Art. 283
(3) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Opoziţia la căsătorie
Art. 285
(1) Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
(2) Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

(Extras din Codul civil)

  • Publicaţia nr. 9136/17.05.2017 BARANGĂ VASILE   şi   ARTIC GEORGIANA-LUCIA
    Vizualizează