Rapoarte, dispoziţii, ordine

 • Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr,150/12,07,2018 privind desemnarea doamnei Sarghi Cornelia avand funcția de inspector, Compartimentul stare civila, asistența sociala, autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Adamclisi.....

  Publicat la: 12.07.2018    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi nr. 147/29.06.2018 privind modificarea componenței Unității Locale de Sprijin la nivelul comunei Adamclisi, județul Constanța...
  Publicat la: 29.06.2018    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi nr.130/25.05.2018, privind desemnarea doamnei SERIF SIBEL, secretara comunei Adamclisi și doamnei SARGHI CORNELIA, inspector în cadrul compartimentului „Stare civilă, asistență socială şi autoritate tutelară" ca persoane responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei comunei Adamclisi

  Publicat la: 25.05.2018    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.313/21.12.2017 privind convocarea Consiliului Local Adamclisi, judeţul Constanţa în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2017
  Publicat la: 21.12.2017    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi nr.193/28.07.2017, privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi

  Publicat la: 28.07.2017    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr. 113/09.05.2017 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului public şi privat al comunei Adamclisi, judeţul Constanţa

  Publicat la: 09.05.2017    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.16/01.02.2017 privind constituirea Unităţii locale de sprijin la nivelul comunei Adamclisi, judeţul Constanţa.

  Publicat la: 01.02.2017    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.289/10.11.2016 privind delimitarea secţiilor de votare la nivelul comunei Adamclisi, judeţul Constanţa, pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor.

  Publicat la: 10.11.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.238/23.09.2016 privind unele măsuri referitoare la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se desemnează doamna ŞERIF SIBEL avand funcţia de secretar al comunei Adamclisi ca fiind persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

  Anexe:
  - Lista cuprinzând informaţiile de interes public care se comunică din oficiu;
  - Lista documentelor de interes public produse şi/sau gestionate, prin Consiliul Local Adamclisi /Primarul comunei Adamclisi /aparatul de specialitate al primarului, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu, şi care se comunică în condiţiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;
  - Lista cu documentele produse şi/sau gestionate, prin Consiliul Local Adamclisi /Primarul comunei Adamclisi /aparatul de specialitate al primarului, care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public.
  Publicat la: 23.09.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.237/23.09.2016 privind desemnarea domnului DUMITRU ION, viceprimarul comunei Adamclisi, ca fiind persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotărâri cu aplicabilitate generală propuse de către Primarul comunei Adamclisi sau de către Consilierii Locali.

  Publicat la: 23.09.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.236/23.09.2016 privind desemnarea doamnei FLOCA ANIŞOARA având funcţia de inspector, grad profesional asistent, Compartimentul Agricol, în calitate de purtător de cuvânt al aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judeţul Constanta.

  Publicat la: 23.09.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.229/02.09.2016 privind desemnarea doamnei Sarghi Cornelia şi a doamnei Naziru Mioara, angajate în cadrul Primăriei comunei Adamclisi pentru efectuarea anchetelor sociale, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului la domiciliul beneficiarilor de ajutor social şi beneficiarilor de alocaţie de sprijin pentru susţinerea familiei la nivelul comunei Adamclisi, judeţul Constanţa în vederea urmăririi condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor social şi alocaţie de susţinere a familiei


  Publicat la: 02.09.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.228/02.09.2016 privind stabilirea componenţei comisiei de selecţionare a documentelor din arhiva proprie a Primăriei comunei Adamclisi judeţul Constanţa.

  Comisia de selecţionare a documentelor din arhiva proprie a Primăriei comunei Adamclisi:
  PRESEDINTE: ŞERIF SIBEL secretar comună
  SECRETAR: ENACHE ELENA bibliotecar
  MEMBRII: SARGHI CORNELIA inspector, grad profesional asistent
  FLOCA ANIŞOARA inspector, grad profesional asistent
  OANCEA MARIA inspector, grad profesional principal

  Anexă:
  - Referat secretar comună;

  Publicat la: 02.09.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.227/02.09.2016 privind desemnarea doamnei Enache Elena, bibliotecar în cadrul Compartimentului cultură, ca persoană responsabilă în domeniul activităţii de arhivare şi păstrare a documentelor produse de compartimentele Primăriei comunei Adamclisi.

  Anexă:
  - Referat secretar comună;

  Publicat la: 02.09.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi, nr.226/02.09.2016 privind desemnarea doamnei Burcea Violeta, consilier, grad profesional superior cu atribuţii in aplicarea prevederilor Legii nr. 17 / 2014 privind unele masuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268 / 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.


  Publicat la: 02.09.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi nr.159/12.07.2016 privind nominalizarea doamnei Şerif Sibel avand funcţia de secretar al comunei Adamclisi in vederea colaborării cu un reprezentant din cadrul Ministerului Comunicaţiilor si pentru Societatea Informaţionala pentru înscrierea personalului din cadrul Primăriei comunei Adamclisi, judeţul Constanta la sesiunile de curs din cadrul portalului eAcademie
  Publicat la: 12.07.2016    Descarcă
 • Dispoziţia primarului comunei Adamclisi nr.159/12.07.2016 privind nominalizarea doamnei Şerif Sibel avand funcţia de secretar al comunei Adamclisi in vederea inscrierii comunei Adamclisi, judeţul Constanta in portalul e-Romania dezvoltat de către Ministerul Comunicaţiilor si pentru Societatea Informaţionala
  Publicat la: 12.07.2016    Descarcă
 • Admite cererea de validare primar formulată de petentul BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 14 ADAMCLISI cu sediul în comuna Adamclisi, judeţul Constanţa.

  În temeiul art. 58 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, dispune validarea mandatului de primar în persoana doamnei Şerbănescu Dorina-Cicilia, obţinut în urma alegerilor publice locale desfăşurate în luna iunie 2016.

  Publicat la: 22.06.2016    Descarcă
 • Ordinul Prefectului judeţului Constanţa nr. 294 din 22.06.2016 privind convocarea consilierilor locali aleşi în urma scrutinului din 05.06.2016, în şedinţa de constituire a Consiliului Local Adamclisi, judeţul Constanţa, din 23.06.2016, ora 12.00.
  Publicat la: 22.06.2016    Descarcă
 • Publicat la: 03.05.2016    Descarcă