STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

II. Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare 2014-2020

Metodologia de elaborare a strategiei ia în considerare schimbările şi provocările regionale, naţionale şi europene. În scopul de a răspunde provocărilor viitoare, strategia încearcă să identifice într-o abordare pragmatică unde suntem în prezent, către ce ne îndreptăm şi cum putem ajunge acolo. În acest, sens, strategia de dezvoltare a localităţii are la bază următoarele etape - cheie:

1. Analiza contextului socio-economic şi stabilirea profilului localităţii

2. Analiza SWOT a domeniilor de interes

3. Trasarea obiectivelor şi stabilirea strategiei de dezvoltare

4. Portofoliul de proiecte