STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

III. CONTEXT

III. 1 Contextul european

Contextul strategic la nivel european este reprezentat de tratatele Uniunii Europene şi recomandările sau directivele trasate de aceasta statelor sale membre.

Documentul strategic adoptat de către Uniunea Europeană ce stabileşte o viziune şi ţinte specifice pentru ţările membre este intitulat “Strategia Europa 2020”. Prioritatea acesteia pe termen scurt este ieşirea din criza economică ce a influenţat întreg mapamondul în ultimii ani. Obiectivul strategiei Europa 2020 este să faciliteze crearea mai multor locuri de muncă şi să asigure condiţii de viaţă mai bune. Astfel, Comisia propune Uniunii Europene cinci obiective măsurabile ce vor fi transpuse în obiective naţionale:

  • Ocuparea forţei de muncă
  • Cercetarea şi inovarea
  • Schimbările climatice şi energia
  • Educaţia
  • Combaterea sărăciei

De asemenea Europa 2020 propune trei priorităţi:

  • Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
  • Creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive
  • Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială

Asociate acestor priorităţi, Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice, fiecare având recomandări ce vor fi implementate la nivelul fiecărei ţări.

Prioritatea 1 - Creşterea inteligentă - o economie bazată pe cunoaştere şi inovare

Prioritatea 2 - Creştere durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive

Prioritatea 3 - Creştere favorabilă incluziunii - o economie cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, asigurând coeziunea economică, socială şi teritorială

Ţinte la nivel naţional