STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV.1 Teritoriu

IV.1.2 Organizarea administrativ teritorială a judeţului şi structura aşezărilor rurale în regiune

La nivelul judeţului Constanţa, organizarea administrativă a teritoriului include: 3 municipii, 9 oraşe, 58 comune şi 189 sate.

Organizarea administrativă a teritoriului judeţului Constanţa

Din punctul de vedere al numărului de sate componente/comună, situaţia a fost relativ constantă în ultimii 6 ani atât la nivel naţional cât şi la nivel regional sau judeţean, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:

Situaţia satelor/comună

În structura comunei Adamclisi intră 5 sate componente:

  • Adamclisi - reşedinţă de comună;
  • Zorile;
  • Urluia;
  • Abrud;
  • Haţeg.

Astfel, în anul 2012 reveneau în medie 4,52 sate la o comună la nivel naţional, 4,0789 sate la o comună la nivel de Regiune Sud-Est şi 3,2586 sate la o comună la nivelul judeţului Constanţa. Prin urmare, se observă o diferenţă comparativ cu situaţia comunei Adamclisi care are în structura sa 5 sate, cu aproape două sate mai mult faţă de media pe judeţ. În general, o comună cu mai multe sate atrage aspecte pozitive, dar şi aspecte negative. În timp ce un număr mai mare de sate înseamnă o sumă mai mare ce se adună la bugetul local din taxe şi impozite, administrarea acestora poate ridica probleme datorită volumului de muncă implicat pentru monitorizarea şi dezvoltarea lor.

Media satelor/comună