STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV.1 Teritoriu

IV.1.3 Cadrul natural

Relieful

Clima

Rețeaua hidrografică

Resursele solului

Flora și fauna