STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 12 Turism

România este situată în sud-estul Europei Centrale, în interiorul şi exteriorul arcului munţilor Carpaţi, pe cursul inferior al Dunării (1075 km), cu ieşire la Marea Neagră, la o distanţă faţă de extremităţile continentului, ce variază între 1050 km şi 2800 km.

Teritoriul României este situat la intersecţia paralelei 45° N cu meridianul 25° E. Poziţia geografică îi conferă României statutul de ţară carpato-danubiano-pontică, datorită celor trei elemente naturale definitorii în structura peisagistică şi a teritoriului: Munţii Carpaţi, fluviul Dunărea şi Marea Neagră.

Potenţialul turistic de excepţie al României este marcat prin două componente esenţiale:

  • componenta naturală, reprezentată prin peisaje spectaculoase, configuraţia variată a reliefului,condiţiile climatice favorabile, valoarea terapeutică şi abundenţa unor factori naturali de cură;
  • componenta antropică, reprezentată prin vestigii ale civilizaţiilor ce s-au succedat pe teritoriul României din vremuri imemoriale, monumente şi obiective de artă laică sau religioase, muzee şi colecţii muzeale, elemente de etnografie şi folclor de mare frumuseţe şi originalitate, realizări actuale de prestigiu.

Acestea constituie elementele de mare atractivitate pentru turismul românesc, prezentând o paletă largă de forme de turism: de sejur (de litoral, montan, balnear), vânătoare şi pescuit sportiv, turism itinerant cu valenţe culturale, turism profesional etc.

Fiecare formă a cadrului natural deţine, după specificul său, o anumită capacitate de potenţial turistic, urmărită pe treptele majore de relief, creşte de la câmpie, la dealuri şi podişuri până la unităţile montane, excepţie făcând litoralul românesc al Mării Negre şi Delta Dunării, care prezintă aspecte fizico-geografice originale.

România este deţinătoarea unui tezaur bogat în vestigii arheologice, monumente istorice, de arhitectură sau de artă, ca şi a unui inestimabil patrimoniu care atestă evoluţia şi continuitatea de muncă şi de viaţă pe aceste meleaguri, dezvoltarea culturii şi artei poporului român.

Principalele resurse turistice antropice sunt:

  • vestigiile arheologice;
  • monumentele istorice, de arhitectură şi de artă cu o valoare de unicat;
  • muzeele şi casele memoriale;
  • mărturiile civilizaţiei şi culturii populare;
  • satele turistice.

Între cele mai reprezentative zone turistice ale României se disting câteva cu caracteristici deosebite:

  • Bucureşti - capitala României, cel mai mare centru politic, industrial, administrativ, cultural, ştiinţific şi turistic al ţării;
  • Munţii Carpaţi - prin întindere, accesibilitate uşoară, originalitate şi frumuseţea peisajelor montane, bogăţia de ape minerale şi multiple posibilităţi de practicare a sporturilor de iarnă, constituie cea mai mare şi mai complexă zonă turistică a ţării. Aici se găsesc renumitele staţiuni montane internaţionale Poiana Braşov, Sinaia, Predeal, care, alături de Borşa, Stâna de Vale, Păltiniş, Durău, Semenic, Muntele Mic, Bâlea, dispun de hoteluri moderne şi vile cochete, restaurante, numeroase posibilităţi de agrement, pârtii şi instalaţii pentru sporturile de iarnă şi transport pe cablu.

Turismul balnear are, de asemenea, puternice baze de tratament, cazare şi agrement în frumoasele staţiuni din depresiunile sau culoarele de văi carpatine: Băile Herculane, Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata, Slănic-Moldova, Băile Tuşnad, Covasna, Vatra Dornei și altele.

Comuna Adamclisi se remarcă, prin potențialul agricol, dar și prin activitatea de turism, datorată vestigiilor arheologice de importanța națională care sunt în mare măsură amenajate pentru a primi vizitatori și sunt incluse în circuitele turistice. De asemenea, cadrul natural pitoresc din comuna Adamclisi atrage un potențial turistic important.