STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 12.2 Infrastructura turistică

Conform datelor statistice, în județul Constanța, în anul 2013 existau 745 structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, cu 7 structuri mai mult ca în anul 2012.

Analizând datele statistice din ultimii ani, se observă că numărul acestor structuri nu a fost constant, suferind fluctuații de la an la an, numărul lor începând să meargă pe un trend descendent din anul 2010.

Structuri de primire turistică

În comuna Adamclisi există o unitate de cazare, o pensiune.