STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV.2 Demografie

Demografia este studiul ştiinţific al populaţiei. Demografii cercetează nivelurile şi tendinţele privind mărimea populaţiei şi componentele acesteia. În acelaşi timp, ei caută explicaţii ale schimbărilor demografice şi impactul acestora asupra societăţii. Se folosesc de recensăminte, de înregistrările naşterilor, deceselor, de registrele vizelor şi, uneori, de registrele şcolare şi chiar de registrele auto. Ei modelează aceste date în forme prelucrabile cum ar fi numere, rate sau rapoarte.

Populaţiile sunt colectivităţi statistice de maximă complexitate şi importanţă a căror cunoaştere nu poate fi concepută fără existenţa unor informaţii statistice veridice, complexe şi operative asupra volumului, distribuţiei teritoriale, structurii şi evoluţiei lor în timp şi spaţiu. Pentru fiecare aspect, trăsătură sau problemă legată de populaţie s-au elaborat metode specifice de obţinere a unor informaţii statistice care să reflecte corespunzător realitatea.

Sistemul informaţional utilizat în studiile de geografia populaţiei şi aşezărilor cuprinde o varietate foarte mare de surse: recensămintele populaţiei, statistica stării civile, statistica migraţiei, anchetele şi monografiile demografice, registrele de populaţie, registrele agricole, cărţile de imobil, listele de alegători, cadastrul funciar, rapoartele statistice privind activitatea economico-socială, recensăminte ale personalului de specialitate pe trepte de pregătire, rapoartele statistice etc.

Recensămintele populaţiei (sau înregistrările similare acestuia) asigură cu precădere informaţii privind numărul şi structura populaţiei oferind o imagine secvenţială a acesteia la un moment dat şi într- un anumit loc. Este o înregistrare de tip static, cea mai veche în istoria omenirii. Recensămintele furnizează informaţiile de bază cercetării ştiinţifice asupra principalelor fenomene demografice (fertilitate, natalitate, mortalitate şi migraţie), pentru descoperirea tendinţelor de evoluţie a fenomenelor demografice în trecut cât şi în viitor.