STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 5 Agricultura

Agricultura este cel mai vulnerabil sector al economiei românești. Aproape 28% din populaţie îşi desfăşoară activitatea în agricultură dar produce doar aproximativ 6% din PIB. Parcelele mici de pământ și eșecul în adoptarea tehnicilor moderne în agricultură înseamnă că producția din fiecare an este dependentă de capriciile vremii. Cu trecerea timpului, performanțele în agricultură sunt din ce în ce mai instabile, acest proces fiind determinat de frecvența și de severitatea crescută a fenomenelor extreme apărute (valurile de căldură/frig, secetă, inundaţii, etc.) precum şi de incidenţa bolilor întâlnite la animale (gripă aviară, pesta porcină etc.). Aceste fenomene climatice dezechilibrează sectorul agricol și conservă spațiul rural economic, ecologic și social al țării, îngreunând tot mai mult dezvoltarea resurselor.

Deşi sunt parte integrantă a PAC actorii mediului rural românesc au încă dificultăţi în a înţelege filosofia şi direcţia de evoluţie a politicii agricole eurpene şi a politicilor agricole din lumea dezvoltată. Sectorul agricol din ţările industrializate s-a schimbat radical în cursul ultimelor decenii concurând astăzi cu cele mai inovative domenii şi cunoscând evoluţii cei conferă un loc aparte pentru viitor. Agricultura nu mai însemnă un sector primar producător exclusiv de materii prime pt industrie, însemnă un sector al inovaţie şi soluţiilor pentru o lume de ce va numara curand 9 miliarde de locuitori care are nevoie să se hrănească, să-si înlocuiască sursele tradiţionale de energie pe cale de epuizare, să lupte cu schimbările climatice imprevizibile şi destructive, să furnizeze servicii publice cerute de o societate din ce în ce mai preocupată de păstrarea valorilor naturale, culturale, istorice, etc.

România are toate ingredientele necesare acestor provocări dar îi lipseşte încă reţetele de succes pentru soluţiile viitorului.

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea reprezintă sursa soluţiilor problemelor complexe ale agriculturii şi economiei rurale. Reformarea rapidă a agriculturii româneşti este necesară şi pentru utilizarea resurselor financiare importante alocate în perioada 2014-2020. Fără integrarea rezultatelor cercetării în practicile productive, Romania nu îşi poate asigura sursa de vitalitate viitoare a agriculturii şi spaţiului rural.

Economia rurală românească are în prezent ca trăsătură predominantă procentul foarte mare al fermelor mici, care produc în principal pentru autoconsum, comercializând pe piaţă doar întâmplător produsele obţinute. Existenţa unui număr foarte mare de ferme mici în paralel cu fermele foarte mari relevă dezechilibrul structural ce influenţează agricultura din ţara noastră şi competitivitatea acesteia.

Suprafața agricolă a țării este de circa 14,6 milioane hectare, reprezentând 61,7% din totalul fondului funciar, din care 64,1% terenuri arabile, 1,5% vii şi pepiniere viticole, 1,4% livezi şi pepiniere pomicole, 22,6% păşuni şi 10,4% fâneţe.

Creşterea competitivităţii din agricultură este capitală pentru îmbunătăţirea performanţelor şi revigorarea zonelor rurale, pentru crearea de locuri de muncă şi, prin urmare, fundamentală pentru tendința de modernizare a vieții rurale.

Investițiile atrase către sectorul agricol ar contribui substanțial la practicarea unei agriculturi durabile și eficiente din punct de vedere productiv și ar ajuta într-un mod pozitiv forța de muncă. Performanțele sectorului agricol va atrage efecte pozitive asupra stabilității micro și macro-economice, va ajuta la asigurarea unui echilibru al consumului alimentar și a securității agro-alimentare și va contribui la creșterea ponderii exploatațiilor agricole comerciale în totalul exploatațiilor.

Pe întreg teritoriul județului, agricultura se practică în general pe parcele mici, lucru care pe lângă calitatea slabă a solului, condițiile de relief și utilizarea tehnologiilor ineficiente conduce la nivelul scăzut al producției. Numărul celor care se ocupă de agricultură este mic, însă agricultura are un rol important în activitatea economică a județului.

Persoanele care locuiesc în zona rurală consideră agricultura ca o ramură existențială cu un rol important pentru populație, însă cunosc faptul că producția este foarte slabă, lucru care îi pune în situații dificile. În general, agricultura întregii țări se află într-o situație de declin, fapt ce afectează și agricultura la nivel local, acest lucru fiind determinat de fragmentarea proprietăților, de folosirea redusă a îngrășămintelor chimice sau naturale, de dotarea din ce în ce mai slabă cu mașini și utilaje, suprafețe întinse nu sunt irigate, iar solul se degradează de la an la an.

De asemenea, se remarcă faptul că ţara noastră are printre cele mai mari preţuri la alimente raportat la veniturile populaţiei. Potrivit cifrelor Eurostat, salariile românilor ating doar 20% din nivelul mediei UE, însă preţul coşului alimentar de bază ajunge la 66% din costul mediu european.