STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 6 Economia

România este un stat european care se bucură de suficiente calități în ceea ce priveşte resursele de teren, apă şi resurse umane. Cu toate acestea, până în momentul de față, aceste avantaje au avut doar o influenţă limitată în ceea ce priveşte generarea unei dezvoltări semnificative şi a unei restructurări în agricultură şi în zonele rurale.

Investiţiile şi competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie îmbunătăţite și conduse către o direcție comună, pentru a se reuşi accelerarea creşterii economice şi asigurarea unei convergenţe a veniturilor cu cele din Uniunea Europeană.

România a evoluat în condiţii puternic accentuate de manifestarea virulentă a crizei financiare şi economice globale. În momentul debutului crizei, economia românească trecuse printr-o perioadă de mai mulţi ani de creştere economică, dar însoţită de acumularea unui deficit extern relativ important, precum şi de majorarea datoriei externe pe termen scurt. Pe fondul crizei, scăderea economică a condus la reducerea investițiilor şi majorarea importantă a şomajului, ceea ce compromite procesul de convergenţă reală şi starea financiară a companiilor şi a populaţiei.

În mediul rural, economia prezintă diferențieri semnificative în funcție de regiunile din care face parte, de trăsăturile demografice specifice, sociale și economice. Această diferenţiere se face vizibilă mai ales în ceea ce priveşte sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în lipsa de surse de venituri alternative.

În Regiunea Sud-Est cele mai multe firme au fost radiate în anul 2010 pe fondul crizei economice. În anul 2011 situația începe să capete alt sens, deoarece numărul firmelor radiate din România a revenit la o valoare sub jumătatea din cea înregistrată la nivelul anului 2010 (71.970 firme radiate), dar net superioară față de 2009 (9.489 firme radiate).