STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IV. Analiza socio-economică a comunei

IV. 7 Infrastructura

Zonele rurale din România sunt afectate de lipsa sau deficienţa infrastructurii, ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltării economice şi a calităţii vieţii.

În România, transportul cuprinde rețeaua navală, feroviară, aeriană și rutieră. Transportul naval cuprinde transportul maritim și transportul pe căile și canalele navigabile.

În ce privește transportul feroviar în România, se remarcă un continuu proces de degradare, evoluția căilor ferate fiind în declin semnificativ. Starea precară a infrastructurii, calitatea și vechimea materialului rulant duc la scăderea transportului de mărfuri, la circulația cu viteze reduse, de doar 40-60 km/h și la scăderea constantă a numărului de pasajeri transportați. La nivel național, în anul 2010, lungimea rețelei feroviare înregistra 10.785 km, aflându-se în scădere față de anul 2001. Cauzele care afectează căile ferate sunt legate de uzura fizică avansată pe care o au elementele rulante, atât din punct de vedere tehnic, cât și al condițiilor de confort scăzut al vagoanelor de transport persoane.

Față de transportul feroviar, infrastructura aeroportuară din România s-a dezvoltat pozitiv în ultimii 5 ani, modernizându-se și extinzându-și legăturile aeriene internaționale și înregistrând o creștere a traficului de pasageri.

Transportul aerian este compus din căi interne și internaționale care asigură traficul de marfă și călători între aeroporturi și survolul aeronavelor străine leagând aeroporturile internaționale din străinătate cu cele aflate în România.

Pe de altă parte, în toată țara, se constată o dezvoltare neuniformă a infrastructurii de transport, lipsa unor autostrăzi, în afară de câteva porțiuni scurte (București-Pitești, București-Cernavodă-Constanța, București-Ploiești, Gilău-Câmpia Turzii, centura Sibiului și alte sectoare terminate parțial) care au o lungime mai mică de 500 km.

Drumurile comunale au o lungime de 31639 km și reprezintă 37,8% din totalitatea drumurilor publice, doar 7% dintre acestea fiind modernizate. Din totalitatea drumurilor comunale, 48% sunt pietruite şi 29% de pământ, fiind de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii.

De asemenea, infrastructura cuprinde şi conductele de apă potabilă, canalizarea, conductele de gaze, rețele de curent electric, rețeaua de telefonie și tratarea deșeurilor, fapt ce asigură colaborarea județului cu alte județe prin creșterea accesibilității.

Deşi în perioada 2005-2012 lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile din mediul rural a înregistrat o creștere considerabilă (cu 55,65%), accesul populației rurale la rețeaua de alimentare cu apă este mai scăzut decât în mediul urban (70,29% localități rurale față de 99% localități din mediul urban). În ceea ce privește lungimea rețelei de canalizare din mediul rural, aceasta a crescut cu 22,68% în perioada analizată, numărul de localități rurale care beneficiază de canalizare fiind cu 75,37% mai scăzut decât localitățile din mediul urban (21,53% în rural față de 96,90% în urban).

În ceea ce privește infrastructura generală a comunei Adamclisi, prioritatea investițiilor pentru următorii ani vizează:

  • Asfaltare drum comunal, Adamclisi – Abrud (DC 54) – 8 km;
  • Asfaltare drum communal, Adamclisi – Zorile ( DC 31) – 2,5 km;
  • Canalizare și stație de epurare în localitățile Adamclisi și Zorile;
  • Asfaltare străzi în comuna Adamclisi;
  • Sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Abrud.