STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 2 Demografie

[S] Puncte tari

 • Populația stabilă din localitate în anul 2013 este de 2.361 persoane
 • 50% din populația comunei este stabilită în Adamclisi
 • Densitatea populației în 2013 este de 16,95 locuitori pe km²
 • Structura pe sexe este echilibrată (48% femei şi 52% bărbaţi)
 • Numărul divorţurilor s-a păstrat în parametri scăzuţi (3 divorțuri în 2013)
 • Starea civilă a locuitorilor comunei (1014 persoane căsătorite)
 • În anul 2012 s-au născut 32 de născuți vii
 • Populația tânără, cu vârsta cuprinsă între 0-19 ani este în creștere (25%)
 • Persoanele vârstnice cu vârsta de 65 de ani și peste (12%)

[W] Puncte slabe

 • Numărul născuţilor vii se află pe un trend descendent (anul 2013 - 18 născuți vii)
 • Evoluția mișcării migratorii se află pe un trend descendent
 • Satul Hațeg are o populație de 33 de locuitori (reprezintă 1% din comună )
 • Numărul de căsătorii este în scădere (7 căsătorii în anul 2013)
 • Numărul locuitorilor care pleacă cu domiciliul este din ce în ce mai mare (42 persoane)

[O] Oportunităţi

 • Apariţia de noi locuri de muncă în comună creează stabilitate socială şi poate duce la o creştere a natalităţii
 • Posibilitatea accesării de finanţări naţionale, europene sau internaţionale pentru modernizarea unităţilor sanitare şi îmbunătăţirea actului medical în vederea scăderii mortalităţii, şi mortalităţii infantile
 • Creşterea interesului investitorilor români şi străini pentru crearea de noi locuri de muncă
 • Beneficii oferite tinerilor proaspăt căsătoriţi pentru sprijinirea numărului de căsătorii şi, în consecinţă, a natalităţii
 • Existenţa programelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor umane
 • Creşterea interesului locuitorilor pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos
 • Atragerea mediului privat în furnizarea de servicii medicale şi asistenţă socială

[T] Ameninţări

 • Criză economică poate determina scăderea natalităţii şi a căsătoriilor
 • Apariţia de locuri de muncă în afara comunei ce vor determina migraţia locuitorilor şi implicit schimbarea domiciliului, rezultând o scădere a forţei de muncă în comună
 • Instabilitatea politică și legislativă
 • Reducerea numărului de locuri de muncă favorizând migraţia externă
 • Micşorarea numărului de căsătorii poate duce la o scădere a natalităţii
 • Declin demografic, îmbătrânirea populației care are efecte negative asupra societății, în general
 • Migrația populației tinere și a forței de muncă înalt calificate