STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 4 Social

[S] Puncte tari

 • Se oferă ajutor social locuitorilor comunei cu venituri scăzute
 • Existența dispensarului în localitate
 • Existența asistenților personali (16 asistenți)
 • Se alocă sume de bani persoaneler ale căror gospodării au fost afectate de dezastre naturale

[W] Puncte slabe

 • Starea nesatisfăcătoare a infrastructurii sanitare existente (clădiri, echipamente)
 • Inexistența unui centru pentru persoane vârstnice în comună
 • Număr mic de medici (un medic de familie)
 • Nivel redus al veniturilor locuitorilor din comună
 • Lipsa centrelor de asistență socială în comună
 • Inexistența în comună a unei infrastructuri specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile din punct de vedere social

[O] Oportunităţi

 • Posibilitatea obținerii de finanțări în vederea construirii de centre pentru persoane vârstnice
 • Implicarea autorităţilor în procesul de recalificare profesională a şomerilor din sectorul industrial
 • Creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități la spațiul public
 • Programe de informare şi prevenire a bolilor în rândul populaţiei
 • Dezvoltarea structurilor pentru bătrâni, dezvoltarea voluntariatului

[T] Ameninţări

 • Criza economică
 • Blocarea programelor de finanţare accesate pentru construirea centrelor de asistență socială
 • Direcţionarea fondurilor de care comuna dispune către investiţii neperformante sau care nu sunt prioritare
 • Subfinanțarea serviciilor sociale
 • Instabilitatea politică și legislativă
 • Reducerea bugetului public în detrimentul asistenţei şi protecţiei sociale
 • Situaţia existentă a sistemului sanitar la nivel naţional