STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 6 Economie

[S] Puncte tari

 • Principala activitate economică se realizează prin agricultură
 • Existența unor firme ce activează în agricultură, viticultură, protecția plantelor, conservarea cerealelor, comerț cu amănuntul
 • Potenţial agricol ridicat
 • Potențial turistic ridicat
 • Existența resurselor naturale pe teritoriul comunei (gaze de șist și carieră de piatră)
 • Uşoară tendinţă de creştere a resurselor de muncă atât la nivel de judeţ cât și la nivel de comună
 • Numărul mediu al salariaţilor se situează pe un trend ascendent, în 2012 fiind cu 10,40% mai mare decât în 2007
 • Oferirea de facilităţi investitorilor străini de către autorităţile publice

[W] Puncte slabe

 • Slaba dezvoltare a activităţilor non-agricole generează dependenţa populaţiei de agricultura de subzistenţă
 • Insuficiente investiţii în agricultură în eficientizare, mecanizare şi transformarea acesteia de către micii fermieri într-o afacere
 • Venituri scăzute ale cetățenilor comunei
 • Absorbţie scăzută a fondurilor europene pentru dezvoltarea economiei
 • Adaptabilitate scăzută a lucrătorilor pe piaţa muncii
 • Forţă de muncă slab instruită, nivel scăzut de calificare.
 • Peste jumătate din populaţiea care lucrează în agricultură au absolvit şcoala primară
 • Dezastrele naturale (inundațiile și ploile cu grindină) afectează terenurile agricole și astfel activitatea economică
 • Numărul șomerilor este pe un trend ascendent

[O] Oportunităţi

 • Atragerea de investitori români sau străini care să construiască noi fabrici şi să ofere locuri de muncă
 • Posibilitatea obţinerii de finanţări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii rutiere, fapt ce favorizează atragerea investitorilor şi menţinerea investitorilor actuali
 • Posibilitatea dezvoltării de noi activităţi economice de către autorităţile locale pentru majorarea bugetului local
 • Atragerea de fonduri europene pentru ferme de subzistență
 • Investiţii pe sectorul agriculturii ecologice
 • Apariţia unor asociaţii de producători agricoli în vederea cooperării, micşorării cheltuielilor şi găsirea unei pieţe de desfacere mai avantajoasă

[T] Ameninţări

 • Închiderea sau relocarea firmelor de pe teritoriul comunei
 • Infrastructura rutieră se poate deteriora, împiedicând sau îngreunând transporturile realizate de către firmele de pe teritoriul comunei
 • Lipsa finanţărilor în vederea dezvoltării de noi activităţi economice de către autorităţile locale pentru majorarea bugetului local
 • Reducerea numărului de locuri de muncă
 • Criza economică
 • Atragerea investitorilor cu potenţial economic ridicat poate afecta negativ “micii” producători prin eficientizarea producţiei agricole şi practicarea unor preţuri mai scăzute
 • Blocarea programelor de finanţare accesate
 • Direcţionarea a fondurilor de care comuna dispune către investiţii neperformante sau care nu sunt prioritare
 • Epuizarea resurselor naturale (gaze de șist, carieră de piatră)
 • Imaginea negativă a investitorilor vis-a-vis de potenţialul socio-economic al regiunii şi de oportunităţile de investiţii în zonă
 • Migrația populației tinere