STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 7 Infrastructură

[S] Puncte tari

 • Poziționare geografică avantajoasă
 • Accesul facil către orașele apropiate (63 km Constanța)
 • Existența unor mijloace de transport călători în și dinspre localitățile învecinate (microbuze, autobuze)
 • Apa pentru uz casnic se procură din puțurile fiecărei gospodării
 • Existența energiei electrice în toată comuna
 • Prezenţa în zona a furnizorilor de servicii de telecomunicații (telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune, internet, poștă)
 • Existența unei firme care se ocupă cu transportul și colectarea deșeurilor
 • Lungimea de drumuri măsoară 53,15 km
 • Alimentare cu apă în satul Adamclisi, Zorile și Urluia
 • Rețeaua de iluminat public măsoară 35 km

[W] Puncte slabe

 • Starea precară a drumurilor comunale
 • Inexistența rețelei de alimentare cu apă potabilă în satul Abrud
 • Inexistența unui sistem de canalizare și a stațiilor de epurare
 • Inexistența unei platforme de gunoi în comună sau în apropierea acesteia
 • Inexistența unui sistem selectiv de colectare a deșeurilor în comună
 • Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și animale
 • Lipsa infrastructură rețea de furnizare gaze
 • Lipsa unui sistem de reciclare a deșeurilor
 • Nivel scăzut de conectare al populaţiei rurale la internet de bandă largă
 • Comuna nu dispune de sistem de irigații functional
 • Infrastructura de transport slab dezvoltată şi modernizată

[O] Oportunităţi

 • Existența programelor de finanțare privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, favorizând menţinerea investitorilor actuali, dar şi atragerea de noi investitori
 • Existența programelor de finanțare privind amenajarea rețelei de apă în satul Abrud
 • Existența programelor de finanțare privind sistemul de canalizare și stația de epurare în localitățile Adamclisi și Zorile
 • Posibilităţi de finanţare pentru asfaltarea drumului comunal Adamclisi – Abrud (DC 54) – 8 km
 • Posibilităţi de finanţare pentru asfaltarea drumului comunal Adamclisi – Zorile (DC 31) – 2,5 km
 • Posibilități de finanțare pentru amenajarea rețelei de gaze
 • Finanțări din fonduri interne sau externe pentru modernizarea iluminatului public sau extinderea iluminatului public în zone inaccesibile, utilizând energia solară ca sursă
 • Finanțări din fondurii interne sau externe pentru asfaltare străzi în comuna Adamclisi

[T] Ameninţări

 • Degradarea infrastructurii cauzate de calamități naturale
 • Lipsa finanțărilor pentru dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere
 • Criza economică
 • Blocarea programelor de finanțare accesate
 • Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor poate conduce la contaminarea mediului
 • Dezvoltarea infrastructurii rutiere din alte judeţe deviază fluxul turiştilor din judeţul Constanța
 • Competitivitate scăzută a ofertelor turistice față de alte zone ale județului