STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 9 Sănătate

[S] Puncte tari

 • Existența unui dispensar în comună
 • Existența unei farmacii
 • Rețeua extinsă de unități sanitare la nivel de județ (cel mai apropiat spital este în Medgidia)
 • Existența unui cabinet stomatologic
 • Existența unui medic și a unui asistent medical

[W] Puncte slabe

 • Rețeaua sanitară din comună este insuficientă și foarte slab dezvoltată
 • Numărul mic al cadrelor medicale (un medic și un asistent)
 • Dotările insuficiente din cadrul cabinetului medical
 • Distribuție inechitabilă a unităților medico-sanitare și a personalului medical în mediul rural
 • Accesul îngreunat al cetăţenilor la servicii medicale de specialitate

[O] Oportunităţi

 • Posibilitatea obţinerii de finanţări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de sănătate
 • Posibilitatea accesării de finanţări naţionale, europene sau internaţionale pentru modernizarea unităţilor sanitare şi îmbunătăţirea actului medical în vederea scăderii mortalităţii, mortinatalităţii şi mortalităţii infantile
 • Creşterea interesului locuitorilor pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos
 • Investiţii din mediul privat în furnizarea de servicii medicale
 • Capacitate de pregătire a populației neocupate prin programe de reconversie profesională pentru postul din domeniul sănătății

[T] Ameninţări

 • Alocarea de fonduri insuficiente pentru amenajarea, întreținerea, modernizarea unităților medicale
 • Lipsa finanțărilor în vederea dezvoltării unităților sanitare
 • Slaba întreținere a echipamentelor medicale existente poate duce la degradarea acestora
 • Apropierea față de orașele vecine determină migrația medicilor spre locuri de muncă ce oferă avantaje financiare superioare