STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

V. Analiza SWOT

V. 12 Turism

[S] Puncte tari

 • Potențial turistic deosebit
 • Poziţionare geografică avantajoasă
 • Vestigii arheologice importante pentru istoria poporului român
 • Relief bogat cu păduri (Molciovei și Talașman)
 • Organizarea de evenimente artistice în timpul anului (spectacole, piese de teatru)
 • Deschidere din partea locuitorilor în primirea turiştilor
 • Existența elementelor istorice moștenite de sute de ani
 • Existența unei unități de primire turistică
 • Muzeul Arheologic deține piese originale ale Monumentului Tropaeun Traiani
 • Apropierea de zona litorală, zona dunăreană

[W] Puncte slabe

 • Numărul redus al unităţilor de primire turistică cu spaţii de cazare (o singură unitate)
 • Insuficienţa punctelor / centrelor de informare turistică
 • Slaba promovare a comunei în rândul turiştilor
 • Nivelul deficitar de pregătire a resurselor umane implicate în turismul local
 • Promovarea şi distribuţia deficitară a produselor/serviciilor turistice din judeţ
 • Păduri nevalorificate din punct de vedere turistic

[O] Oportunităţi

 • Posibilităţi de finanţare în vederea amenajării de spaţii de picnic în pădurile din zonă
 • Posibilităţi de finanţare sau identificare de investitori în vederea amenajării de parcuri de aventură în cadrul pădurilor din zonă
 • Investiții noi în crearea de unităţi de primire turistică cu spaţii de cazare
 • Dezvoltarea agroturismului de către localnici
 • Existenţa unor programe de finanţare pentru dezvoltarea turismului rural
 • Oportunităţi de promovare a comunei în localităţile învecinate

[T] Ameninţări

 • Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea atracţiilor turistice
 • Insuficiente materiale promoţionale în limbi de circulaţie internaţională
 • Dezvoltarea infrastructurii rutiere din alte judeţe deviază fluxul turiştilor din judeţul Constanța
 • Dezinteresul investitorilor în transformarea comunei ca punct de atracţie turistică
 • Direcţionarea fondurilor către alte zone cu potenţial turistic din judeţ
 • Lipsa investitorilor în crearea de unităţi de primire turistică cu spaţii de cazare
 • Degradarea infrastructurii rutiere
 • Instabilitatea politică și legislative