STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

VI. Viziunea şi obiectivele de dezvoltare a comunei

VI. 1 Viziune

Viziunea strategiei de dezvoltare a comunei Adamclisi pentru perioada 2014-2020 redă punctul de destinaţie spre care trebuie să se îndrepte toate eforturile şi resursele localităţii, pentru a oferi cetăţenilor săi un nivel de trai mai ridicat, locuri de muncă, egalitate de şanse, precum şi un mediu înconjurător curat păstrând normele de poluare la un nivel cât mai scăzut.

Aceasta reprezintă însumarea resurselor de care comuna Adamclisi dispune sau care pot fi atrase, precum şi viziunea comunităţii cu privire la nevoile şi problemele ce trebuie rezolvate în cadrul acesteia.

“Comuna Adamclisi - o localitate dezvoltată din punct de vedere economic şi social, prin valorificarea resurselor şi a poziţionării geografice, atrăgând astfel investitori şi oferind cetăţenilor săi locuri de muncă şi un nivel de trai mai ridicat.”

În perioada 2014-2020, comuna Adamclisi îşi propune în primul rând să atragă investiţii, astfel încât să obţină un echilibru economic şi o plajă de locuri de muncă mai mare şi mai diversificată. De asemenea, autorităţile publice locale vor veghea spre o dezvoltare economică cu un impact negativ redus asupra mediului înconjurător.

În acest sens, se au în vedere următoarele obiective strategice:

 1. Teritoriu
  1. Combaterea şi prevenirea calamităţilor naturale
  2. Exploatarea economică a cadrului natural
 2. Demografie
  1. Împrospătarea resurselor demografice şi furnizarea de servicii de înaltă calitate cetăţenilor
 3. Educație
  1. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite comunităţii
  2. Creşterea nivelului educaţional al locuitorilor şi a capacităţii acestora de adaptare la schimbările socio-economice
 4. Social
  1. Dezvoltarea infrastructurii sociale şi promovarea egalităţii de şanse
 5. Agricultura
  1. Dezvoltarea şi modernizarea sectorului agricol
  2. Asigurarea pieţei de desfacere a produselor agricole
 6. Economie
  1. Creşterea nivelului de trai şi crearea de locuri de muncă
  2. Dezvoltarea calitativă a forţei de muncă
  3. Dezvoltarea capacităţii de absorbţie a fondurilor cu finanţare externă
 7. Infrastructura
  1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare, promovând o economică prietenoasă cu mediul înconjurător
 8. Organizare instituțională
  1. Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor cu finanţare internă sau externă şi promovarea schimbului de experienţă cu alte localităţi
  2. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a comunei
 9. Sănătate
  1. Îmbunătăţirea actului medical şi susţinerea sănătăţii cetăţenilor
 10. Mediu
  1. Reducerea efectelor antropizării asupra mediului înconjurător şi creşterea calităţii mediului
  2. Combaterea fenomenelor naturale cu impact negativ asupra siguranţei şi bunăstării locuitorilor
 11. Cultură
  1. Dezvoltarea vieţii culturale a comunităţii din localitate
 12. Turism
  1. Dezvoltarea turismului prin crearea, dezvoltarea şi promovarea atracţiilor turistice