STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

VI. Viziunea şi obiectivele de dezvoltare a comunei

VI. 2 Obiective

VI. 2.1 Teritoriu

Obiectiv strategic

  1. Combaterea şi prevenirea calamităţilor naturale

Obiective specifice

  1. Investirea în rețea de alimentare cu apă în localitatea Abrud
  2. Amenajarea de diguri şi rampe de protecţie în zonele cu risc ridicat de inundaţii
  3. Protejarea solului prin acţiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizării substanţelor chimice de sinteză şi îmbunătăţirea conţinutului de substanţe organice

Obiectiv strategic

  1. Exploatarea economică a cadrului natural

Obiective specifice

  1. Amenajare zone de picnic în pădurile cu potenţial turistic ridicat
  2. Amenajarea corespunzătoare şi îmbunătăţirea managementului zonelor naturale ale localității în scopul protecţiei şi îmbunătăţirii mediului natural
  3. Amenajarea de parcuri de panouri cu celule fotovoltaice
  4. Exploatarea resurselor naturale cu potențial din comună