STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

VI. Viziunea şi obiectivele de dezvoltare a comunei

VI. 2 Obiective

VI. 2.12 Turism

Obiectiv strategic

  1. Dezvoltarea turismului prin crearea, dezvoltarea şi promovarea atracţiilor turistice

Obiective specifice

  1. Scoaterea de materiale promoţionale în limbi de circulaţie internaţională
  2. Amenajarea de unităţi de primire turistică cu spaţii de cazare
  3. Exploatarea potenţialului agroturistic
  4. Sporirea numărului de târguri şi activităţi culturale şi promovarea acestora
  5. Mărirea gradului de vizibilitate a comunei în regiune
  6. Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al zonei
  7. Exploatarea potenţialului turistic al pădurilor prin amenajarea de spaţii de picnic şi parcuri de aventură
  8. Îmbunătăţirea imaginii generale a comunei Adamclisi prin promovarea adecvată şi eficientă a atracţiilor turistice şi a oportunităţilor de investiţii din comună
  9. Crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe şi de comunicarea activă cu cetăţenii comunei pe mai multe sectoare de activitate