STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

VII. Propuneri Portofoliu de proiecte

Strategia de dezvoltare este concepută ca document ce oferă baza esențială în care se includ proiectele ce se estimează a fi necesare în rezolvarea problemelor localității. Proiectele vor fi implementate în viitoarele programe de finanțare, indiferent de sursele de finanțare ale acestora, fie că provin din bugetul local, bugetul de stat, fonduri private, fonduri comunitare, etc. În general, pentru stabilirea proiectelor se organizează întâlniri cu autoritățile locale unde se prezintă și se discută pe baza problemelor întâlnite în localitate.

Criteriile de selecție pentru alegerea proiectelor sunt foarte importante și trebuie să întrunească următoarele cerințe:

 • sa fie proiecte importante de la nivelul comunităţii care să rezulte din nevoile identificate şi din priorităţile stabilite
 • să vizeze soluţionarea unor probleme majore la nivel local, dar care să fie în concordanță și cu cele stabilite la nivel național, regional
 • să fie proiecte cu concepte integrate de dezvoltare (infrastructură, economice şi sociale)
 • să nu aibă sau să aibă puţine probleme juridice, care pot fi soluţionate în cât mai scurt timp cu putință
 • să nu reprezinte o nevoie imediată având în vedere că aceste proiecte vor fi finanţate după 2014
 • să propună standarde de calitate superioare celor existente
 • să se analizeze mecanismele instituţionale adecvate de implementare ale acestor proiecte şi să fie orientate spre rezultate
 • să se facă dovada unor studii / analize care pot justifica oportunitatea implementării acestora

Instituţiile implicate în implementarea proiectului sunt toţi partenerii alături de care localitatea realizează implementarea proiectului. Aceştia pot fi instituţii publice sau private, O.N.G.-uri, asociaţii ş.a.

Termenul de implementare a proiectului se stabileşte de către conducătorii administraţiei publice locale, respectiv primar şi/sau consiliul local. Sunt trei categorii de termene de implementare:

 • Termen de implementare imediată
 • Termen scurt: 1-3 ani
 • Termen mediu şi lung: 3-7 ani

Bugetul estimativ al implementării proiectului se stabileşte de către conducătorii administraţiei publice locale, respectiv primar şi/sau consiliul local, în funcţie de o analiză a pieţei, cereri de ofertă, studii de fezabilitate ş.a.

Sursa posibilă de finanţare a proiectului poate fi bugetul local, finanţări externe sau interne, sponsorizări ş.a.

1. Proiect: Centru de informare europeană

Obiectiv asociat:   12.1.9
Indicator ţintă:   Crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe şi de comunicarea activă cu cetăţenii comunei pe mai multe sectoare de activitate
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale, Sponsorizări

2. Proiect: Reabilitare și modernizare drumuri comunale

Obiectiv asociat:   7.1.2, 7.1.9, 7.1.10
Indicator ţintă:   Amenajarea drumurilor comunale, prin asfaltarea DC 54 (Adamclisi-Abrud) și DC 31 (Adamclisi-Zorile)
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

3. Proiect: Amenajare spaţii de picnic

Obiectiv asociat:   1.2.1, 12.1.7
Indicator ţintă:   Amenajarea unor spaţii de picnic în pădurile cu potenţial turistic
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, Investitori mediu privat
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale, Sponsorizări

4. Proiect: Iluminat public utilizând energie regenerabilă

Obiectiv asociat:   1.2.2, 10.1.3
Indicator ţintă:   Dezvoltare reţea de iluminat public alimentată prin panouri cu celule fotovoltaice
Termen de realizare:   Imediat
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

5. Proiect: Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului

Obiectiv asociat:   9.1.3, 9.1.4, 2.1.4
Indicator ţintă:   Realizarea unui spaţiu destinat serviciilor medicale la standarde europene
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

6. Proiect: Programe de informare a cetățenilor cu privire la sănătate

Obiectiv asociat:   3.2.4, 4.1.6, 9.1.2
Indicator ţintă:   Campanii de informare privind importanța prevenției pentru sănătatea cetățenilor/ planning familial/ îngrijirea nou născuților/ categorii defavorizate/stil de viață sănătos
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, ONG-uri
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

7. Proiect: Organizarea de schimburi de experiență pentru personalul medical

Obiectiv asociat:   9.1.1
Indicator ţintă:   Facilitarea accesului personalului medical la schimburi de experiență
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

8. Proiect: Rețea de alimentare cu apă

Obiectiv asociat:   1.1.1, 7.1.5, 10.1.2
Indicator ţintă:   Investirea în rețea de alimentare cu apă în localitatea Abrud
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, I.S.J., Fonduri europene, Fonduri guvernamentale, Sponsorizări

9. Proiect: Centru “After School”

Obiectiv asociat:   3.1.3, 3.1.7, 6.2.2
Indicator ţintă:   Construirea unui centru “After School”
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, ISJ
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene

10. Proiect: Modernizare/dotare şcoală

Obiectiv asociat:   3.1.3, 3.2.5, 6.2.2
Indicator ţintă:   Dotare cu echipamente IT în şcoli, modernizare clădire
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

11. Proiect: Renovare şi/sau reabilitare termică şcoală

Obiectiv asociat:   3.1.3
Indicator ţintă:   Renovarea şi/sau reabilitarea termică a şcolilor ce necesită aceste lucrări
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

12. Proiect: Creare spațiu de joacă pentru copii

Obiectiv asociat:   3.1.2, 3.2.4, 3.2.5
Indicator ţintă:   Amenajarea spațiului de joacă pentru copii
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, Investitori privați
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

13. Proiect: Campanie de informare educaţională

Obiectiv asociat:   3.1.2., 3.2.2.
Indicator ţintă:   - Realizarea unei campanii de informare în şcoli privind oferta educaţională din regiune.
- Organizarea unui schimb de experiență educațională.
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, Licee/Facultăţi de profil, ISJ
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Ministerul Educaţiei Naţionale

14. Proiect: Sală de sport

Obiectiv asociat:   3.2.4, 3.2.5
Indicator ţintă:   Realizarea unei săli de sport multifuncționale
Termen de realizare:   Imediat
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

. Proiect: Cămin pentru persoane vârstnice

Obiectiv asociat:   4.1.4, 4.1.6
Indicator ţintă:   Realizarea unui cămin pentru persoane vârstnice ce asigură servicii de găzduire
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

16. Proiect: Campanie agricultură ecologică

Obiectiv asociat:   5.2.1, 6.1.6
Indicator ţintă:   Realizarea unei campanii de informare a cetăţenilor cu privire la avantajele practicării agriculturii ecologice
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, Asociaţii agricole
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Asociaţii agricole

17. Proiect: Modernizare infrastructură rutieră

Obiectiv asociat:   6.1.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.9, 7.1.10
Indicator ţintă:   Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere în punctele cheie din comună
Termen de realizare:   Imediat
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

18. Proiect: Informare ofertă locuri de muncă

Obiectiv asociat:   2.1.1, 2.1.7, 3.2.3, 5.1.8, 6.1.2, 6.1.8, 6.1.9
Indicator ţintă:   Realizarea unui sistem de informare prin afişaj şi/sau prin intermediul internetului privind locurile de muncă disponibile în comună sau localităţile învecinate
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, ALOFM/AJOFM, Domeniul privat
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, ALOFM/AJOFM, Domeniul privat

19. Proiect: Reţea de canalizare, stație de epurare

Obiectiv asociat:   7.1.3, 10.1.2
Indicator ţintă:   Realizarea reţelei de canalizare menajeră a unei staţii de epurare
Termen de realizare:   Imediat
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi, ADI
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

20. Proiect: Reţea de gaze naturale

Obiectiv asociat:   3.1.5, 7.1.6, 10.1.1
Indicator ţintă:   Realizarea unei reţele de distribuire a gazelor naturale în zonele prioritare
Termen de realizare:   Imediat
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

21. Proiect: Reducerea riscului de producere a calamităților naturale

Obiectiv asociat:   1.1.2, 1.1.3, 4.1.7, 7.1.7, 10.2.1
Indicator ţintă:   - Achiziționare echipamente de intervenție în situații de urgență.
- Diguri, rampe de protecție.
- Măsuri de protejare a solului împotriva inundațiilor
Termen de realizare:   Imediat
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

22. Proiect: Crearea infrastructurii de sprijin a sectorului agricol-zootehnic

Obiectiv asociat:   5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.5, 6.1.3, 6.1.6
Indicator ţintă:   - Înființare de asociații de producători
- Consilierea micilor fermieri în vederea obținerii de fonduri europene
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

23. Proiect: Programe de specializare, reconversie și formare profesională

Obiectiv asociat:   2.1.3, 2.1.7, 3.2.1, 3.2.3, 4.1.2, 5.1.8, 5.2.5, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2
Indicator ţintă:   Organizare cursuri de formare profesională
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

24. Proiect: Modernizarea, renovarea infrastructurii sociale

Obiectiv asociat:   4.1.1, 4.1.6
Indicator ţintă:   Înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor
Termen de realizare:   Imediat
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene

25. Proiect: Înființarea unei piețe

Obiectiv asociat:   5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 6.1.3
Indicator ţintă:   Crearea unui spațiu special amenajat pentru piața agroalimentară
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

26. Proiect: Organizarea de târguri cu produse agricole

Obiectiv asociat:   5.1.2, 5.2.3, 5.2.4, 6.1.6, 11.1.2, 12.1.4
Indicator ţintă:   Crearea unor evenimente locale/regionale unde producătorii să își promoveze produsele
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

27. Proiect: Asigurarea de echipamente necesare în agricultură

Obiectiv asociat:   5.1.4, 5.1.6, 6.1.4
Indicator ţintă:   Achiziționare utilaje agricole
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

28. Proiect: Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de telecomunicații

Obiectiv asociat:   7.7.8
Indicator ţintă:   Extinderea infrastructurii de telecomunicații și oferirea de servicii de telefonie, internet, cablu cetățenilor
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

29. Proiect: Înfrățirea comunei cu și cu alte localități

Obiectiv asociat:   8.2.1, 8.2.3, 12.1.5
Indicator ţintă:   Realizarea de parteneriate cu alte localități din țără și din alte state membre ale Uniunii Europene
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

30. Proiect: Gestionarea deșeurilor menajere și a dejecțiilor animale

Obiectiv asociat:   10.1.4
Indicator ţintă:   - Colectarea selectivă a deșeurilor, depozitarea acestora în spații special amenajate.
- Campanie de informare a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

31. Proiect: Organizarea de evenimente culturale

Obiectiv asociat:   11.1.2, 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6
Indicator ţintă:   Organizare târguri,concerte, festivități specifice zonei
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

32. Proiect: Reabilitarea/modernizarea/dotarea Cămin cultural

Obiectiv asociat:   11.1.6
Indicator ţintă:   Reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural din localitatea Adamclisi
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

33. Proiect: Reabilitare/modernizare/dotare Monumente istorice

Obiectiv asociat:   11.1.5
Indicator ţintă:   Amenajarea corespunzătoare a monumentelor istorice și culturale din comună
Termen de realizare:   Mediu-lung
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale

34. Proiect: Realizarea unui Centru pentru protecția mediului

Obiectiv asociat:   10.2.2, 10.2.3
Indicator ţintă:   Crearea unui centru pentru promovarea normelor de protecție a mediului
Termen de realizare:   Scurt
Instituţii implicate:   U.A.T. Adamclisi
Valoare estimată:   Va fi stabilită prin H.C.L.
Sursa de finanţare:   Buget local, Fonduri europene, Fonduri guvernamentale