STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

VIII. Concluzii

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Adamclisi a fost concepută pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor generale de dezvoltare economico-socială ale comunei, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele UE în domeniul coeziunii economice şi sociale.

Strategia de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2014 – 2020 va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a localităţii, vizând creşterea calităţii vieţii în comunitate. Prin realizarea strategiei de dezvoltare, autoritățile locale își asumă în totalitate rolul de coordonator al procesului de transformare al comunei, favorizând și fructificând oportunitățile de care aceasta beneficiază.

Astfel, strategia de dezvoltare a localității impune prin realizarea ei o dezvoltare armonioasă, o competitivitate puternică, rezultatul fiind o zonă prosperă cu impact în toate domeniile de dezvoltare.

Documentul propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj comun de abordare şi înţelegere a realităţilor, a obiectivelor strategice, a direcţiilor de dezvoltare, a programelor şi proiectelor prioritare în vederea realizării cerințelor exprimate în mod oficial. În acelaşi timp, prin metodologia de întocmire şi adoptare strategia de dezvoltare exprimă o politică transparentă de administrare publică în spirit european.

Realizarea strategiei de dezvoltare permite identificarea și validarea anumitor priorități viitoare de acțiune, acestea fiind alese în funcție de resursele existente cât și de hotărârile și deciziile ce se iau ca numitor comun cu locuitorii. În strategie se pot regăsi direcţii de dezvoltare care au orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat sau în viitorul îndepărtat.

Implementarea strategiei se va realiza prin scrierea de proiecte şi realizarea acestor direcţii de dezvoltare. Proiectele enunţate pot suferi modificări sau chiar pot fi completate cu altele ori chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, însă reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de anumite deziderate. Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă corelație cu sursele de finanţare nerambursabilă care pot fi atrase întrucât bugetul local nu dispune de capacitatea de a susţine realizarea acestora, dar poate manageria astfel de documente strategice pentru a beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea Europeană. Strategia de dezvoltare elaborată este realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă.

În acest sens, periodic, strategia de dezvoltare trebuie revizuită, astfel încât ţintele fixate să ţină cont de evoluţia la nivel naţional, starea economico-socială la nivel regional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea sa. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, având în vedere că pe măsură ce se înaintează în timp, variabilele ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică şi socială se multiplică.

Pentru buna implementare a strategiei de dezvoltare este necesară o implicare a tuturor factorilor reprezentativi ai comunei, dar și o foarte bună colaborare între cetățeni și administrația locală. Astfel, strategia de dezvoltare este văzută ca și document al întregii localități şi este realizabilă cu implicarea tuturor membrilor comunităţii.