STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ADAMCLISI
2014-2020

IX. Surse de informare

 1. Agenția Națională pentru Protecția Mediului, http://apmct.anpm.ro/
 2. Direcţia Judeţeană de Statistică Constanța, http://www.constanta.insse.ro/main.php
 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, http://www.dgaspc-ct.ro/
 4. Oficiul Național al Registrului Comerțului, http://www.onrc.ro/index.php/ro/
 5. INS - Baze de date statistice - Tempo – Online Serii de timp, https://statistici.insse.ro/shop/
 6. Recensământul Populației și al Locuințelor 2011, http://www.recensamantromania.ro/
 7. Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est 2014-2020
 8. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est (document în lucru)
 9. Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-2/Doc_prog/PND_2007_2013/1_PND_2007_2013(Ro.).pdf 10. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020 – DRAFT
 10. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf
 11. Romania si Strategia Europa 2020, http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Documente_Suport/Studii/1_Studii_POR/10_Romania_si_strategia_ue_2020.pdf
 12. Strategia de dezvoltare rurală a României 2014-2020, http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/Strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-22-nov-2013.pdf
 13. Programul național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/Programe/PNDR.2014_2020_iulie2014.pdf
 14. Politica de Coeziune a UE 2014 – 2020, http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10115&t=fs2014-2020
 15. Programele Operațional Sectoriale, http://www.fonduri-structurale.ro/
 16. Dicționar explicativ de statistică, http://thor.info.uaic.ro/~val/statistica/StatGloss.htm
 17. Plan Local de Dezvoltare durabilă a Municipiului Constanța, 2008
 18. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, http://www.adrse.ro/Regiunea/Geografie_Demografie.aspx
 19. Cod de Bune Practici Agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, București 2005
 20. Manual ASA 2013, Ancheta Structurală în Agricultură, Manualul Operatorului de interviu
 21. Septimiu Chelcea, (2007), „Cercetarea sociologică. Metode și tehnici”, Editura Economică, București
 22. Arthur Haupt și Thomas T. Kane, (2004), Ghid pentru jurnaliști, politicieni, profesori, studenți și pentru toți cei interesați de demografie Populația - Definiții și indicatori, ediția în limba română: Dr Filofteia Panduru, Marcela Postelnicu – Institutul Național de Statistică
 23. Balogh Marton, (2003) Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, IX, Etapele de Elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Locală
 24. Institutul Național de Statistică (2013), Turismul României – Breviar statistic
 25. Constantin Vert, (2001) Geografia populaţiei - Teorie şi metodologie, Editura Mirton, Timișoara.

© 2014 - 2016. Toate drepturile de conţinut aparţin Primăriei comunei Adamclisi
Tehnoredactare Web: S.C. MPRO SYSTEMS S.R.L.