Vânzare teren agricol

Responsabil cu aplicarea Legii nr.17/2014: BURCEA VIOLETA, consilier superior

Ofertele de vânzare teren extravilan prezentate în acest site reprezintă doar etapele parţiale prevăzute în contextul legislativ al LEGII nr. 17/2014 şi a ORDINULUI nr.719/2014. Pentru informaţii detaliate descărcaţi şi consultaţi cele două documente de mai jos.

 • privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ofertant: RIG SERVICE S.A.
  prin împuternicit MARTAN ALINA
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 2 ha
  Preţ: 41.282 lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 100277
  Număr de carte funciară: 100277
  Număr parcelă: A154/13/33
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
  Publicat la: 21.07.2017   Accesări: 99 Descarcă
 • Ofertant: RIG SERVICE S.A.
  prin împuternicit MARTAN ALINA
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 8 ha
  Preţ: 165.128,5 lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 100275
  Număr de carte funciară: 100275
  Număr parcelă: A255/5
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
  Publicat la: 21.07.2017   Accesări: 91 Descarcă
 • Ofertant: CHITA GABRIELA, DARABAN MARIANA
   Cerere de afişare a ofertei de vânzare teren nr.46/28.07.2015
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 8 ha
  Preţ: 120.000 lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 102018
  Număr de carte funciară: 102018
  Număr tarla/lot: 70
  Număr parcelă: 544/13
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Preemptori:  Lista preemptorilor cu drept de preempţiune
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
  Publicat la: 28.07.2015   Accesări: 382 Descarcă
 • Ofertant: ZAMFIR DUMITRA
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 2 ha
  Preţ: 8.000/mp lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 100916
  Număr de carte funciară: 100916
  Număr tarla/lot: 121
  Număr parcelă: 1121/18
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
  Publicat la: 23.12.2014   Accesări: 293 Descarcă
 • Ofertant: ILIE GHERGHINA
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 2,65 ha
  Preţ: 26.500 lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 101948
  Număr de carte funciară: 101948
  Număr tarla/lot: 109
  Număr parcelă: 980/36
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
  Publicat la: 23.12.2014   Accesări: 263 Descarcă
 • Ofertant: ANGHEL ROMEO
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 1 ha
  Preţ: 17.500 lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 101931
  Număr de carte funciară: 101931
  Număr tarla/lot: 96
  Număr parcelă: A815/10
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  Alte informaţii:  Informaţii suplimentare
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
   Adeverinţă/Proces-verbal
  Publicat la: 13.10.2014   Accesări: 448 Descarcă
 • Ofertant: MATES ION
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: (cotă 1/4) 1,2 ha
  Preţ: 2.500/mp lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 101917
  Număr de carte funciară: 101917
  Număr tarla/lot: 63
  Număr parcelă: 510/2/48
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  Alte informaţii:  Informaţii suplimentare
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
   Adeverinţă/Proces-verbal
  Publicat la: 27.08.2014   Accesări: 475 Descarcă
 • Ofertant: MATES ION
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: (cotă 1/4) 3,60 ha
  Preţ: 7.500/mp lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 101922
  Număr de carte funciară: 101922
  Număr tarla/lot: 96
  Număr parcelă: 815/33
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  Alte informaţii:  Informaţii suplimentare
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
   Adeverinţă/Proces-verbal
  Publicat la: 27.08.2014   Accesări: 499 Descarcă
 • Ofertant: MATES ION
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: (cotă 1/4) 1,2 ha
  Preţ: 2.500/mp lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 101920
  Număr de carte funciară: 101920
  Număr tarla/lot: 58
  Număr parcelă: 447/1/20
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  Alte informaţii:  Informaţii suplimentare
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
   Adeverinţă/Proces-verbal
  Publicat la: 27.08.2014   Accesări: 368 Descarcă
 • Ofertant: MITITELU RODICA, STĂNILĂ ELENA
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 1 ha
  Preţ: 8.000/mp lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 101904
  Număr de carte funciară: 101904
  Număr tarla/lot: 81
  Număr parcelă: 657/28
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
  Alte informaţii:  Informaţii suplimentare
  ETAPĂ FINALĂ: LIBER LA VÂNZARE
   Adeverinţă/Proces-verbal
  Publicat la: 27.08.2014   Accesări: 422 Descarcă
 • Ofertant: DINCĂ DUMITRU
   Cerere de afişare a ofertei de vânzare teren nr.1/07.08.2014
  Vânzare: Teren agricol situat în extravilan
  Suprafaţa: 2,34 ha
  Preţ: 8.000/mp lei
  Localitate: Comuna Adamclisi, jud. Constanţa
  Număr cadastral: 101911
  Număr de carte funciară: 101911
  Număr tarla/lot: 103
  Număr parcelă: 853/21
  Categoria de folosinţă: Teren arabil
  Preemptori:  Lista preemptorilor cu drept de preempţiune
  Potenţiali cumpărători cu drept de preempţiune: Termen acceptare ofertă: EXPIRAT
   IF OLESCU GHEORGHE GRIO
  Preemptor selectat:  IF OLESCU GHEORGHE (GRIO)
  ETAPĂ FINALĂ: Aviz încheiere contract de vânzare-cumpărare
   Aviz final
  Publicat la: 07.08.2014   Accesări: 642 Descarcă